පීඩීඑෆ් | PDF


රුපියල් පන්සියයක (500) පරිත්‍යාගයක් කර, කැමති (පීඩීඑෆ්) පොත් 2ක් නොමිලේ ම ලබා ගන්න!

මෙම (PDF) පොත් මිල දී ගත හැක්කේ මෙම ස්ථානයෙන් ම පමණි.


1. හිතෝපදේශය - රු. 500/=
(උපදේශාත්මක)

2. ග්‍රේඩ් වන් ප්‍රින්සිපල් - ප්‍රින්සිපල් ග්‍රේඩ් වන් - රු. 500/=
(සත්‍ය කතාවක්)

3. පැණි කිරිල්ලි - රු. 500/=
(සත්‍ය කතාවක්)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
කියවීම මිනිසා සම්පූර්ණ කරයි!

෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll